Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2014

iwantforever

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaRecklessKid RecklessKid
iwantforever

Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.

— M. Świetlicki / Dwa dni wakacji
Reposted fromvesania vesania viaiamnotarobot iamnotarobot
iwantforever
4796 e596
iwantforever
0860 9d88
Reposted fromhole-love hole-love viaiamnotarobot iamnotarobot

August 11 2014

iwantforever
0570 e008 500
Reposted fromprecelka precelka vialewa lewa
iwantforever
iwantforever
 Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób.  Wierz w swojego scenarzystę.  Uspokój się. 
— J.Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaintrovertic introvertic
6153 67e5 500

awwww-cute:

She hasn’t changed much in 7 months

iwantforever
0530 c3b2 500
Reposted frombloodybeast bloodybeast viaiamnotarobot iamnotarobot

August 05 2014

iwantforever
7393 3d89 500
I'm rabbit
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakundel kundel

July 24 2014

iwantforever
9231 3161 500

raissauti:

"don’t touch the bottom guiz pretend it’s hot lava"

haha ini uti sering banget gini hihihi

iwantforever
0036 01f6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaiamnotarobot iamnotarobot
iwantforever
Reposted fromhimym himym viaiamnotarobot iamnotarobot
iwantforever

July 16 2014

iwantforever
0425 977a 500
Reposted fromhellsinki hellsinki viaiamnotarobot iamnotarobot
iwantforever
food
Reposted fromweightless weightless viakundel kundel
iwantforever
9339 3bf1
Reposted fromtimetolove timetolove viaiamnotarobot iamnotarobot

July 14 2014

iwantforever
8200 b67c
Reposted fromohshit ohshit viakundel kundel
iwantforever
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viakundel kundel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl