Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

iwantforever
1262 8cd9
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viasoph soph

September 26 2014

5198 ad0f

September 22 2014

3624 711a

urocy0n:

Bat-Eared Fox (Otocyon Megalotis)

Reposted fromAi-Yo Ai-Yo viakundel kundel
iwantforever
0911 bdb0
Reposted fromYuei Yuei viakundel kundel

September 05 2014

iwantforever
iwantforever
1386 48d8 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vianevermorefuckit nevermorefuckit
iwantforever
9268 cf66 500
proste
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viaanastasie anastasie
iwantforever
1179 7a80
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts vialonelygirl15 lonelygirl15
iwantforever
-Jesteś mój – wyszeptała. – Mój, a ja twoja.
— George R.R. Martin
Reposted fromtobuildahome tobuildahome viacyclohexene cyclohexene
iwantforever
0435 fd89 500
Reposted fromviolet-hill violet-hill viacyclohexene cyclohexene
iwantforever
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin

September 04 2014

0860 4580
Reposted fromtwice twice viaRecklessKid RecklessKid

August 24 2014

iwantforever
iwantforever
Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją.
— Wisława Szymborska
Reposted frompesy pesy viaiamnotarobot iamnotarobot
iwantforever
Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia.
Runęłam w nią rozkładając ramiona
— Hey
Reposted fromcaramina caramina viaiamnotarobot iamnotarobot

August 18 2014

iwantforever
Najchętniej wtuliłabym głowę w Pana ręce i pomilczałabym trochę. Przecież Pan wie - wszystko Pan wie - i tylko mnie tak trudno uwierzyć.
— Halina Poświatowska do doktora Aleksandrowicza
Reposted fromeazyi eazyi viaiamnotarobot iamnotarobot
iwantforever
Świadomość, że gdzieś jest ktoś, kto mimo dzielącej odległości lub nie wyrażonych myśli, wyczuwa Twą obecność, przemienia tę ziemię w raj
Reposted fromPaola1986 Paola1986 viaiamnotarobot iamnotarobot
6153 67e5 500

awwww-cute:

She hasn’t changed much in 7 months

iwantforever
5961 5953
Reposted fromShini Shini viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl